معرفی نامزد جایزه هانس کریستین اندرسن در نمایشگاه کتاب