سردار سلیمانی بر کتاب «آن بیست و سه نفر» یادداشت نوشت/ این کتاب می‌تواند به عنوان سبک زندگی مطرح شود