« واکاوی وضعیت حقوق بشر در یمن» در دانشگاه گیلان برگزار می‌شود