تاثیر ۲۰۰ قلم دارو در بروز «وزوز گوش»/ مرکز جامع درمان نداریم