هیات نفتی آمریکایی، اروپایی از آب درآمد! / اعتماد: با اين وضع راه رفتن دولت به هيچ‌جا نمي‌رسيم/ بدهی 5.