تعویق سفر روحانی به غرب استان تهران به دلیل تقارن با شهادت امام موسی کاظم