انتقاد وزیر از بی‌نتیجه بودن جمع‌آوری دیش‌های ماهواره