قلمرو مذاکرات، ساحت بازیگوشی‌های ناشیانه آمریکا نیست