نامه طرح سوال از قالیباف به چمران داده شد/اسپیناس جنجالی شد