حسینی: جلوگیری از قاچاق و مقابله با گروه‌های تروریستی در دستور کار است