راهیابی 17 دانش‎آموز شاهد و ایثارگر گلستان به المپیاد علمی کشور