استقلالی ها خوشحال نباشند چرا که حتما به دربی می رسم