اگر اصلاح‌طلبان بی‌خاصیت نبودند کسی تا این حد به آقای هاشمی کاری نداشت/ سه روز بدون حکم در زمان ریاس