مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در کمال نظم و امنیت ترافیکی برگزار می‌شود