مسابقات کیک بوکسینگ کشوری با قهرمانی کرمانشاه پایان یافت