بانوی قزوینی برای حضور در مسابقات جهانی تکواندو راهی روسیه شد