یونیت سیار دندانپزشکی برای دانش آموزان البرزی راه اندازی شد