پژمان‌فر: وجود دو شورا در حوزه فضای مجازی موجب موازی‌کاری و اخلال در امور می‌شود/بذرپاش: شأن اجرایی