مادرانه‌ای از جنس غرب/ مرگ دردناک دختر معلول درون ۹ کیسه زباله + تصاویر