از اشک دخترها تا سربازی که برای دیدن رضا گلزار التماس فرمانده اش را کرده بود/وقتی همه چیز در خیابان شر