برگزاری مسابقات تنیس منطقه ای کشور به میزبانی همدان