اگر اصلاح‌طلبان بی‌خاصیت نبودند کسی تا این حد به آقای هاشمی کاری نداشت/ ۳ روز بدون حکم در زمان ریاست