بازیکن پرسپولیس در سانتیاگو برنابئو به میدان می رود