شیوع بیماری پرخوری عصبی در خانم‌ها 10 برابر بیشتر از مردان