تیپ عجیب یک جوان تهرانی مورد توجه شبکه های اجتماعی (عکس)