انتقاد وزیر ارشاد از بی‌نتیجه بودن جمع‌آوری دیش‌های ماهواره