شهرداد روحانی یک شب ایرانی را رقم زد/ اجرای قطعه‌ای به یاد ایثارگران