تاکید بر ارتقا وضعیت معیشتی مددجویان دربرنامه های کمیته امدادفارس