مسئول انجمن تیراندازی فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی: در بخش تیمی شانس کسب مدال داریم