تنظیمات، همگام‌سازی و امکانات: فایرفاکس در برابر کروم