مدیرکل گمرکات ایلام: تعرفه صادرات کالا به عراق به روال سابق بر می گردد