ایجاد 3 میلیون شغل با احیای بنگاه‌های خرد و متوسط/ بانک‌ها به جای رقابت در سود به تولید خدمت کنند