پانوراماي بيت المقدس سوم خرداد به بهره برداري مي رسد