اصلاح‌طلبان قدرتشان در جامعه تضعیف شده و توان بسیج‌شان از بین رفته است/ روایت بازداشت در زمان هاشمی