استقلال اقتصادی با همت محقق می‌شود/ سیاست‌های اقتصادی امام و رهبری در دستور کار مسؤولان قرار گیرد