توجه ویژه به جوانان از برنامه های اصلی هلال احمر است/رسانه ها تمام ظرفیت ها جمعیت را به مردم معرفی کن