«فریاد تهی» شهرداد روحانی برای شهدای دفاع مقدس در برج میلاد اجرا شد