اصلاح‌طلبان بی‌خاصیت هستند/ در جنگ حضور نداشتم/ روحانی را هیچ وقت ندیدم