رئیس اتحادیه املاک: مالکان سال گذشته قیمت‌های اجاره را افزایش دادند