ورود دانشگاه آزاد به پروژه های ملی یکی از اولویت‌های این دانشگاه است