هر گونه تعرض به نیروهای مسلح مطلقاً قابل قبول نیست/ آل سعود روی گوانتانامو و ابوغریب را سفید کرد