ایران دشمن و اسرائیل دوست ماست، اوباما این را نمی فهمد!