میرحیدر: در بخش تیمی تیراندازی دانشجویان شانس کسب مدال داریم