ایران جای مطمئن برای سرمایه‌گذاران/تا 2 سال دیگر جایگاه دلار متزلزل می‌شود