برگزاری دوره آموزشی HSE در یک آکادمی ایرانی آلمانی