تقویت عملی ولایت فقیه در جامعه، خدمت به حفظ و بقای اسلام در عالم است