واژگونی سمند در راه اهر- کلیبر یک کشته بر جای گذاشت