نیازمندی‌های فناوری اطلاعات در صنعت نفت بومی سازی می شود