جضور جمع کثیری از هواداران تراکتورسازی در اطراف ورزشگاه آزادی