جلسه رئیس کانون هواداران تراکتورسازی با عضو هیأت مدیره استقلال